Det er GRATIS, at opnå rettighed til, at indspille og udgive mine sange, under forudsætning af:

 

  • Du har anmodet om rettighed og fået tilladelse hos enten mig, eller forlaget ZAC Music, Sverige.

  • Du respekterer alle KODA og STIM's regler - herunder særligt reglerne om ”Rapportering af Koncerter”.

  • Du respekterer alle regler hos NCB (Nordic Copyright Bureau) 

  • Du respekterer regler om OPHAVSRET - herunder særligt, at du oplyser om komponist og tekstforfatter, på dine udgivelser.

 

Mar Vivo, den 24 Januar 2018