Ophavsret

Sammenfatning af ”Lov om ophavsret”:

 

Ophavsretten tillader skabere af musik og tekster selv, at bestemme over de værker, som de har skabt.

Betydningen af ophavsret er, at den person, der har skabt et stykke musik / tekst, har eneretten til at bestemme, hvordan denne musik / tekst kan anvendes og være berettiget til, at blive navngivet og respekteret som komponist og forfatter. Lovens idé er, at beskytte blandt andet komponister og tekstforfatteres økonomiske og non-profit interesser.

For at musik eller en tekst skal være beskyttet af loven om ophavsret, skal den have nået arbejdshøjde, hvilket betyder, at det skal være unikt. Ophavsret opstår samtidig med at musik / tekst bliver skabt, og varer i levetiden for den person, som har skabt værket, og indtil 70 år efter dennes død.

 

Se nærmere i: lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni 2014.