Søren Engebæk - "Den jyske cowboy" med et pletskud: "Kan jeg låne 100 kroner"

Musik og tekst: Steinar Engelbrektson - Dansk tekst: Aksel Christiansen
Forlag: Gram Music AS